Aanpak

Wij werken middels een vast proces bestaande uit 5 fases waarin wij de kwaliteit en snelheid kunnen waarborgen. De verschillende fasen representeren de inhoud van het 3D model:

-Casco
-Invulling casco
-Inrichting
-Omgeving
-Gedetailleerde visualisatie

In elke fase is er een controle moment zodat er tijdig en snel geschakeld kan worden.